Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kế hoạch đào tạo, phổ biến, tuyên truyền tháng 5 năm 2018.

Thứ sáu, 13/04/2018, 16:00 GMT+7

     Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và năng suất chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thông báo Kế hoạch đào tạo, phổ biến, tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, TBT, hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ nâng cao nâng cao năng suất tháng 05 năm 2018 như sau:

  1. Ngày 09-11/5/2018 Lớp Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
  2. Ngày 23-25/5/2018 Lớp Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
  3. Ngày 29/5/2018 Lớp phổ biến Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

     Địa điểm: Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Phí tập huấn: Miễn phí.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Chị Thúy Nga - 028.393.08.228 0909.985.027

Email: tttnga.skhcn@tphcm.gov.vn         

Fax: 028.393.07.206


Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổ chức

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến