Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được Hội đồng tư vấn tuyển chọn năm 2020.

Thứ năm, 27/02/2020, 11:08 GMT+7

Ngày 03 tháng 02 năm 2020 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-TĐC về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được Hội đồng tư vấn tuyển chọn năm 2020.

Kế hoạch nhằm đánh giá nội dung, tiến độ thực hiện có phù hợp với kế hoạch tại Thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt và là cơ sở để nghiệm thu nhiệm vụ.

 Qua đó, Đoàn kiểm tra, giám sát đã phối hợp thực hiện tuyên truyền Dự án nâng cao năng suất chất lượng, phát hiện kịp thời các Mô hình kiểu mẫu về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và công cụ nâng cao năng suất chất lượng để giới thiệu đưa vào chương trình.

Kế hoạch nay được triển khai từ tháng 02 năm 2020. Đây là một nội dung thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2020.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến