Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng dựa trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng tạo TP.HCM năm 2023

Thứ hai, 20/03/2023, 10:53 GMT+7

Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 793/KH-SKHCN - Tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Kế hoạch năm 2023 gồm 6 nhiệm vụ, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp bao gồm: huấn luyện nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh và tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ngoài ra, trong trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức cuộc thi tìm hiểu về năng suất chất lượng trong khối sinh viên tại trường đại học nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, có thể giúp sinh viên trường đại học tiếp cận về Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; tìm hiểu về các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp, công nghệ và quy trình tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quy trình làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Tài liệu đính kèm:


Kế hoạch chi tiết


Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến