Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Mời đăng ký tham gia tổ chức cuộc thi tìm hiểu về năng suất chất lượng trong khối sinh viên tại trường đại học

Thứ năm, 23/03/2023, 17:08 GMT+7

Nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (Kế hoạch số 793/KH-SKHCN ngày 13/3/2023), ngày 22/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 948/TB-SKHCN về việc Mời đăng ký tham gia tổ chức cuộc thi tìm hiểu về năng suất chất lượng trong khối sinh viên tại trường đại học.

Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, có thể giúp sinh viên trường đại học tiếp cận về Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; tìm hiểu kiến thức về năng suất, chất lượng, các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất và chất lượng.

Cuộc thi có thể theo hình thức trắc nghiệm hoặc thuyết trình về các phương pháp, công nghệ và quy trình tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng trong quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ...

Yêu cầu đối với các tổ chức, đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ phải được thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ.

Các tổ chức, đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ gửi văn bản đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí.

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành
Thông báo. Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Tài liệu đính kèm:


Thông báo 948/TB-SKHCN


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến