Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2018.

Thứ ba, 19/02/2019, 10:24 GMT+7

   Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành thực hiện việc đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2018, với mục đích đánh giá nội dung, phương pháp triển khai thực hiện chương trình Nâng cao năng suất chất lượng và Đổi mới sáng tạo năm 2018.

  Thời gian tiến hành khảo sát từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 25 tháng 12 năm 2018. Đối tượng được khảo sát gồm 2 207 người/1 027 doanh nghiệp (gồm 7 doanh nghiệp được phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ và 1 020 doanh nghiệp thụ hưởng từ chương trình huấn luyện). Số lượng tham gia khảo sát tăng tăng so với năm 2017 là 1 027% số lượng doanh nghiệp và 632% số lượng học viên.

  Thông qua kết quả khảo sát đánh giá hiệu quả, các tiêu chí đều đạt được tỷ lệ tốt và rất tốt, kết quả trên 80%; các nội dung không đạt và trung bình chiếm tỉ lệ thấp dưới 1%. Các học viên thuộc đối tượng đánh giá có nhận xét khá tốt về chất lượng lớp học, khối lượng kiến thức chuyên môn và khả năng ứng dụng vào công việc; nội dung khóa học gắn liền với thực tiễn và đáp ứng được tính chất công việc mà học viên quan tâm.

   Tuy nhiên, các đối tượng được hỗ trợ tham gia nhiệm vụ khoa học công nghề đều có ý kiến về việc thông báo chương trình chưa kịp thời; thời gian thành lập hội đồng và ký kết hợp đồng chưa phù hợp; cần mở rộng thêm nhiều lĩnh vực và ngành nghề tập huấn.

   Dựa trên các ý kiến vướng mắc, đề xuất, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổng hợp, tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chương trình; cải tiến các quy trình thủ tục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thời gian tiếp nhận hồ sơ và xử lý được nhanh nhất có thể. Đồng thời, mở rộng, tăng cường các giải pháp để tăng số lượng đối tượng có nhu cầu tiếp cận với chương trình./.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến