Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2020.

Thứ tư, 26/02/2020, 15:21 GMT+7

   Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành thực hiện việc đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2019, với mục đích đánh giá nội dung, phương pháp triển khai thực hiện Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng và Đổi mới sáng tạo.

   Thời gian tiến hành khảo sát từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019. Đối tượng được khảo sát gồm 907 người/642 doanh nghiệp (gồm 05 doanh nghiệp chủ trì nhiệm vụ; 15 đơn vị thụ hưởng chương trình tư vấn và 622 đơn vị thụ hưởng chương trình huấn luyện). Số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát giảm 62% (642/1027); số lượng học viên tham gia khảo sát giảm 41%  (907/2207) do số lượng các lớp học năm 2019 được tổ chức ít hơn và số lượng học viên ít hơn so với năm 2018.

   Thông qua kết quả khảo sát đánh giá hiệu quả, các tiêu chí đều đạt được tỷ lệ tốt và rất tốt, kết quả trên 80%; các nội dung không đạt và trung bình chiếm tỉ lệ thấp dưới 1%. Các học viên thuộc đối tượng đánh giá có nhận xét khá tốt về chất lượng lớp học, khối lượng kiến thức chuyên môn và khả năng ứng dụng vào công việc; nội dung khóa học gắn liền với thực tiễn và đáp ứng được tính chất công việc mà học viên quan tâm.

   Ngoài ra, năm 2019 Chi cục điều chỉnh và mở rộng thêm 02 nội dung: sự mong muốn được tham gia các khóa đào tạo tiếp theo và hỏi về việc có giới thiệu chương trình/đào tạo này cho người khác hay không. Cả hai nội dung này đều thu về kết quả khả quan mong muốn trên 70%. Như vậy, hiện tại nhu cầu về việc được huấn luyện cả về kiến thức lẫn tư vấn về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo trong xã hội vẫn còn tiềm năng rất lớn.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến