Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 10 năm 2020

Thứ tư, 28/10/2020, 09:16 GMT+7

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang được tiếp nhận 14 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Chi cục đã được công bố theo Quyết định số 76/QĐ-TĐC ngày 12 tháng 8 năm 2020 về việc công bố lại HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong đó, có 09 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3.

            Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, đăng trên trang thông tin điện tử của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, website Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

            Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 1.769 hồ sơ, trong đó có 1.688 hồ sơ trực tuyến (chiếm 95,42% trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết).

            Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%: 1.769 hồ sơ giải quyết/1.769 hồ sơ tiếp nhận.

            Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai công tác khảo sát mức độ hài lòng của 93 cá nhân, tổ chức đánh giá đối với công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa trên máy tính bảng, đạt được 100% lượt đánh giá hài lòng khi khảo sát đánh giá đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (93 lượt đánh giá hài lòng/93 lượt khảo sát).


Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến