Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo đến tháng 10 năm 2019.

Thứ tư, 16/10/2019, 11:32 GMT+7

  Năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo vận dụng theo hình thức nhiệm vụ khoa học công nghệ.

  Đến ngày 01 tháng 10 năm 2019, Chi cục đã hỗ trợ số lượt doanh nghiệp được hỗ trợ về tư vấn là 18 doanh nghiệp; số lượt doanh nghiệp được hỗ trợ về huấn luyện là 476 doanh nghiệp; số lượt người được hỗ trợ là 916 lượt học viên; xây dựng được 05 video huấn luyện trực tuyến.

  Các nội dung hỗ trợ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016; TCVN ISO 13485:2017; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015,  OHSAS 18001:2007, 5S, …và các lớp huấn luyện: Huấn luyện nâng cao năng lực về quản lý năng lượng; Công cụ nâng cao năng suất chất lượng cho Doanh nghiệp; Ứng dụng Công nghệ mới trong nâng cao năng suất cho doanh nghiệp,…

  Trong cuối năm 2019, Chi cục tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Chi cục đã nhận được 16 hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ đăng ký, dự kiến hỗ trợ về huấn luyện và tư vấn cho hơn 2255 doanh nghiệp.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến