Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hàng rào kỹ thuật trong thương mại 6 tháng đầu năm 2019 (Số liệu tính từ 01/12/2018 đến 11/6/2019)

Thứ năm, 13/06/2019, 17:49 GMT+7

Nội dung

Kết quả

1. Hoạt động phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hàng rào kỹ thuật trong thương mại

- Viết tin, bài viết lên trang thông tin của Chi cục

75 bản tin

- Tổ chức các lớp phổ biến, tuyên truyền

10 lớp

2. Hoạt động tiêu chuẩn hóa và TBT

- Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TC)

31 TC

- Hướng dẫn Doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn cơ sở (DN)

50 DN

- Hỏi - Đáp TBT

92 lượt

- Đưa tin cảnh báo từ WTO lên website TBT-HCM

1.341 bản tin

- Phát hành Bản tin TBT-HCM điện tử

4 bản tin

3. Hoạt động kiểm tra, giám sát về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

268 cơ sở

4. Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

9 đơn đăng ký,

2 hồ sơ

5. Hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo

104 DN được đào tạo,

220 học viên tham gia

6. Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

6 DN được tư vấn,

400 DN được đào tạo,

29 lớp đào tạo,

733 học viên tham gia

7. Triển khai ISO:

- Kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước về việc áp dụng HTQLCL theo TVN ISO 9001

9 cơ quan

- Hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015

32 cơ quan


Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến