Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp liên quan đến Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” năm 2018.

Thứ năm, 21/02/2019, 09:30 GMT+7

    Việc Khảo sát nhu cầu của Doanh nghiệp nhằm mục đích thu thập thông tin, xác định nhu cầu đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa; từ đó tham mưu nội dung công việc của Kế hoạch Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

     Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã gửi phiếu khảo sát cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thu về 116 phiếu.

    Qua khảo sát cho thấy nhu cầu tham dự các khóa đào tạo kiến thức về hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được Doanh nghiệp quan tâm, trong đó nhu cầu tham dự các khóa đào tạo kiến thức về hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng cao hơn so với nhu cầu về việc phổ biến và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật.

    Thời lượng đào tạo trung bình đề xuất của doanh nghiệp tham gia các khóa tập huấn như sau: đối với Lớp phổ biến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, TBT là 1 ngày; Lớp tập huấn cơ bản Hệ thống quản lý chất lượng là từ 1-2 ngày, Lớp Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng là từ 2-3 ngày.

    Phần lớn doanh nghiệp chưa triển khai ISO tại đơn vị có nhu cầu được hỗ trợ kinh phí đào tạo doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ năng suất, chứng nhận sản phẩm và công bố sản phẩm hợp chuẩn, tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia.

    Hầu hết doanh nghiệp được khảo sát đều có nhu cầu tham gia học hỏi mô hình kiểu mẫu về Hệ thống quản lý chất lượng và công cụ năng suất, kể cả doanh nghiệp đã triển khai ISO và chưa triển khai ISO tại đơn vị.

    Dựa trên kết quả khảo sát như cầu, Chi cục đã đưa ra giải pháp cho năm 2019 như: Giới thiệu các cơ quan tư vấn có chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng phổ biến và các hệ thống chất lượng chuyên biệt tại doanh nghiệp; Giới thiệu thông tin các doanh nghiệp đã xây dựng thành công Hệ thống quản lý chất lượng/Công cụ năng suất (HTQLCL/CCNS) để các doanh nghiệp khác tham quan học hỏi kinh nghiệm; Tổ chức các buổi tọa đàm, các diễn đàn để phổ biến kinh nghiệm và lợi ích khi tham gia xây dựng các HTQLCL/CCNS tại đơn vị đối với hoạt động của đơn vị; Tiếp tục thông tin, tuyên truyền trên Website, trên bản tin TBT và dưới các hình thức khác nhau về nội dung các văn bản liên quan đến pháp luật, các chuyên đề đào tạo và hỗ trợ của các Dự án để doanh nghiệp nắm bắt.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến