Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được Hội đồng xét chọn năm 2018.

Thứ sáu, 22/03/2019, 10:15 GMT+7

   Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh và Kế hoạch số 391/KH-TĐC ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được Hội đồng xét chọn năm 2018.

   Chi cục đã thực hiện 128 lược kiểm tra, giám sát bao gồm 33 nội dung tư vấn, 85 lớp huấn luyện cho 118 nội dung đối với các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018.

 


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến