Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được Hội đồng xét chọn năm 2019.

Thứ sáu, 07/02/2020, 16:43 GMT+7

Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh và Kế hoạch số 80/KH-TĐC ngày 26 tháng 01 năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được Hội đồng xét chọn năm 2018 và năm 2019, Chi cục đã thực hiện 402 lượt kiểm tra, giám sát (78 lượt giám sát tư vấn, 322 lượt giám sát huấn luyện, 02 lượt giám sát xây dựng tài liệu video trực tuyến) cho 151 nội dung bao gồm 51 nội dung tư vấn  và 99 nội dung huấn luyện và 01 tài liệu trực tuyến đối với các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và năm 2019.

Hình: Giám sát đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

Hình: Giám sát đơn vị thực hiện nhiệm vụ tư vấn

 


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến