Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” năm 2018.

Thứ sáu, 22/02/2019, 09:10 GMT+7

  Năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” năm 2018 (Dự án 9) với kết quả  như sau:

  Chi cục đã thực hiện Thống kê danh mục doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cần nâng cao năng suất chất lượng với số lượng 41.636 doanh nghiệp; Điều tra khảo sát nhu cầu của 116 doanh nghiệp.

   Đối với nội dung tuyên truyền Dự án, Chi cục đã vận động được 03 doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) thực hiện báo cáo chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng 7 tiêu chí GTCLQG đăng trên website của Chi cục; Thiết kế 01 brochure/ bìa đựng hồ sơ có thông tin về Dự án 9 để quảng bá về chương trình; Xây dựng 24 bản tin đăng trên trang web của Chi cục, Sở và các trang thông tin liên quan; Tổ chức 03 đợt Hội nghị/ Hội thảo/ Tọa đàm; Tổ chức 18 lớp và biên soạn 09 tài liệu mới về phổ biến, tập huấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất, quản lý tài sản trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, GTCLQG....

   Chi cục đã đề xuất lên Hội đồng Quốc gia 02 doanh nghiệp đạt GTCLQG năm 2018.

   Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo theo hình thức nhiệm vụ khoa học công nghệ được tiếp tục thực hiện trong năm 2018 với 04 đợt họp xét chọn cho 09 đơn vị, bao gồm 03 đợt họp xét chọn hỗ trợ tư vấn và 01 đợt xét chọn mô hình điểm.  

   Kết quả chung của việc thực hiện Dự án nâng cao năng suất chất lượng, Chi cục đã hỗ trợ 1.528 doanh nghiệp/ 3.551 lượt học viên/    11.471.427.152 đồng; đưa vào danh sách Mô hình điểm 02 doanh nghiệp. Đối tượng doanh nghiệp thụ hưởng bao gồm: Cơ khí (8.1%); Điện, điện tử, công nghệ thông tin (4.7%); Hóa dược nhựa cao su (13.1%); Chế biến tinh lương thực, thực phẩm (10.9%); Dệt may (6.3%); Da giày (1.3%); Công nghiệp khác (19.4%); Dịch vụ (29.1%); Cơ quan quản lý nhà nước (7.1%).


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến