Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả thực hiện mục tiêu ISO năm 2020

Thứ ba, 15/12/2020, 17:42 GMT+7

Năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (Kế hoạch triển khai ISO năm 2020). Kết quả thực hiện ba mục tiêu của Kế hoạch như sau:

 

Mục tiêu

Nội dung

Kế hoạch

Kết quả

1

Tỷ lệ thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện được xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

97%

Đạt tỷ lệ 99%

Trong đó khối quận, huyện đạt tỷ lệ 99%, khối sở, ngành đạt 99%.

 

2

Tỷ lệ các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc danh sách các cơ quan thực hiện đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

100%

Đạt tỷ lệ 100%

46/46 cơ quan đã hoàn tất chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

 

3

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

70%

Đạt tỷ lệ 96.5%

311/322 Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đã hoàn tất chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

 


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến