Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Khóa đào tạo Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng – ISO 50001.

Thứ ba, 23/07/2019, 16:06 GMT+7

Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nâng cao năng suất chất lượng.

Trong phạm vi của chương trình Chi cục đã tổ chức các lớp phổ biến, tuyên truyền, tập huấn và hợp tác quốc tế về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và các công cụ cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo thông qua các tổ chức huấn luyện/ tư vấn với mong muốn giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng cũng như thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp thông qua việc  tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Hình: Lớp huấn xây dựng và vận hành HTQLNL ISO 50001

       Trong đó, Khóa tập huấn Xây dựng và vận hành quản lý năng lượng – ISO 50001 cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về tiết kiệm năng lượng, hệ thống quản lý năng lượng và xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 gồm: các nguyên tắc cơ bản của quản lý hiệu quả năng lượng xây dựng văn hóa tiết kiệm, tối ưu hóa quá trình thông qua thói quen sử dụng tiết kiệm năng lượng; tạo nền tảng cho việc cải tiến, áp dụng các công nghệ và thiết bị mới có tính năng tiết kiệm năng lượng.

Khóa tập huấn gồm 4 nội dụng:

- Tổng quan về tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý năng lượng.

- Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng

- Các giải pháp quản lý năng lượng cho các hệ thống thiết bị.

- Thực hành khảo sát hiện trạng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho một doanh nghiệp.

Việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý ISO 50001 còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét, đo lường và lập báo cáo kiểm toán năng lượng; đáp ứng việc phổ biến và tuyên truyền các hành vi thực hành tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng. Từ đó góp phần chống biến đổi khí hậu thông qua phát thải khí nhà kính và giảm lượng sử dụng tài nguyên


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến