Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Khoa học và công nghệ đã thực sự trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, 20/05/2019, 15:33 GMT+7

Khoa học và công nghệ (KH&CN) thời gian qua đã có bước tiến quan trọng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Đó là khẳng định của đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (UBKH, CN&MT) của Quốc hội trong Phiên họp toàn thể lần thứ 9 diễn ra tại Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đại diện Bộ KH&CN trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách cho KH&CN những tháng cuối năm 2018, đầu năm 2019; việc phân bổ ngân sách chi sự nghiệp KH&CN ở Trung ương và địa phương năm 2019. Đại diện Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cũng đã có báo cáo bổ sung về vấn đề nói trên.   

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Ngành KH&CN đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về gắn kết nhiệm vụ KH&CN với ngành/lĩnh vực trong đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia; tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ và bước đầu đã đạt được các kết quả quan trọng.

Đồng chí Phan Xuân Dũng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT của Quốc hội phát biểu tại Phiên họp.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN với chất lượng ngày càng được nâng cao, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo.

KH&CN đã tham gia, đóng góp đáng để cho phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh với việc góp phần vào thành tích hoàn thành vượt mức chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9,4% năm 2017, cao hơn mức tăng 7,4% của năm 2016; đóng góp trên 30% giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp và 38% giá trị gia tăng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi.

Khơi thông các nguồn lực đầu tư cho KH&CN

Hiện nay, trong tổng kinh phí chi hoạt động KH&CN thì ngân sách nhà nước (NSNN) chiếm khoảng 52%, chi từ doanh nghiệp chiếm 48%. Đây là kết quả của việc đẩy mạnh xã hội hóa trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ so với tỷ lệ 70/30 của giai đoạn trước (2011 - 2015).

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, việc bố trí chi NSNN cho phát triển KH&CN tính cả chi KH&CN trong an ninh, quốc phòng và từ nguồn thu nhập trước thuế để lại cho doanh nghiệp đầu tư KH&CN theo quy định đã cơ bản bảo đảm mục tiêu Nghị quyết Trung ương, đạt mức 2% tổng chi NSNN.

Tại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí cho rằng thời gian qua KH&CN đã có những đóng góp lớn trong việc phát triển các ngành, lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, năm 2020 là thời điểm ngành KH&CN cần đạt được các mục tiêu chiến lược đặt ra, do đó, ngành cần có các giải pháp đột phá; xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ nhiệm UBKH,CN&MT Quốc hội Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, qua báo cáo, thảo luận và đánh giá của các Đại biểu Quốc hội cho thấy, KH&CN thời gian qua có bước tiến quan trọng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh. Điều đó được thể hiện qua tất cả các chỉ tiêu phát triển, thứ bậc tăng trưởng, số lượng bài báo công bố quốc tế, chỉ số ĐMST toàn cầu và đánh giá của các bộ ngành về đóng góp của KH&CN,… “Như vậy, KH&CN đã thực sự trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh”, đồng chí Phan Xuân Dũng khẳng định. 

Bên cạnh đó cũng có những bất cập cần giải quyết trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó cần nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế và các kiến nghị. Đối với Ủy ban KH, CN&MT, đồng chí đề nghị hoàn chỉnh báo cáo ý kiến của Ủy ban thẩm tra để gửi trước Kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp diễn ra vào 20/5/2019.


Nguồn: https://tcvn.gov.vn/2019/04/khcn-da-thuc-su-tro-thanh-dong-luc-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi/

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến