Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Khóa tập huấn Nâng cao năng suất chất lượng cho cán bộ quản lý: người quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp, quản đốc, tổ trưởng, giám đốc.

Thứ ba, 23/07/2019, 16:02 GMT+7

Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nâng cao năng suất chất lượng.

Chi cục đã tổ chức các lớp phổ biến, tuyên truyền, tập huấn và hợp tác quốc tế về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và các công cụ cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo thông qua các tổ chức huấn luyện/ tư vấn với mong muốn giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng cũng như thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp thông qua việc  tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

       Trong đó, nội dung tập huấn năng suất chất lượng cho cán bộ quản lý tại doanh nghiệp nắm được kiến thức về năng suất chất lượng và quản lý năng lượng để áp dụng vào sản xuất, kiểm soát chí phí để có sản phẩm rẻ hơn và rút ngắn thời gian sản xuất, cung cấp sản phẩm nhanh hơn nhằm giảm giá thành sản phẩm, quản lý chặt chẽ việc sử dụng năng lượng. Đó là yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp.

 

Khóa tập huấn gồm 5 nội dụng:

- Tổng quan năng suất chất lượng tại Việt Nam và trên thế giới.

- Các chỉ số năng suất chất lượng.

- Phương pháp chẩn đoán hoạt động và nhận diễn lãng phí.

- Các công cụ năng suất chất lượng.

- Thực hành khảo sát, đánh giá và áp dụng công cụ năng suất chất lượng.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến