Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu.

Thứ năm, 22/03/2018, 14:41 GMT+7

    Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) đã ban hành Công văn số 314/TĐC-ĐL về việc hướng dẫn kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu. Nội dung hướng dẫn như sau:

     1. Kiểm định lại cột đo xăng dầu sau khi chuyển đổi nhiên liệu từ xăng RON 92 sang xăng E5 RON 92

Không bắt buộc kiểm định lại cột đo xăng dầu khi thương nhân kinh doanh xăng dầu (thương nhân) thực hiện chuyển đổi nhiên liệu từ xăng RON 92 sang xăng E5 RON 92. Thương nhân tự chủ động có hay không việc kiểm định lại cột đo xăng dầu khi chuyển đổi nhiên liệu từ xăng RON 92 sang xăng E5 RON 92, cụ thể như:

    Khi chuyển đổi nhiên liệu, thương nhân tự kiểm tra sai số cột đo xăng dầu theo quy định, trường hợp nếu phát hiện sai số của cột đo xăng dầu không đảm bảo theo quy định, thương nhân yêu cầu tổ chức kiểm định thực hiện kiểm định lại cột đo xăng dầu đó. Còn niếu, cột đo dầu có sai số phù hợp theo quy định thì không cần phải kiểm định lại và ngoại trừ trường hợp kiểm định lại cột đo xăng dầu theo yêu cầu của thương nhân.

    2. Quy định về gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu

    Theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Việc gắn thiết bị in chứng từ phải thực hiện đúng theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 562/TĐC-HCHQ ngày 06/4/2016 của Tổng cục. Mặt khác, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN không quy định cụ thể là “phải gắn thiết bị in chứng từ cho mỗi cột đo xăng dầu” và “phải in chứng từ sau mỗi lần bơm xăng dầu cho khách hàng”. Vì vậy, trường hợp tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu có nhiều cột đo xăng dầu, cửa hàng có thể sử dụng chung một thiết bị in chứng từ cho nhiều cột đo xăng dầu nhưng không được gây nhầm lẫn chứng từ khi giao cho khách hàng.

Cotdoxangdau

    Theo thông tin từ Vụ Đo lường - Tổng cục, tính đến ngày 30/01/2018 trên cả nước đã có 17 cở sở sản xuất, nhập khẩu cột đo xăng dầu được Tổng cục phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu có chức năng in chứng từ. Do đó, thương nhân cần liên hệ các cở sở sản xuất, nhập khẩu cột đo xăng dầu nêu trên để được hướng dẫn cụ thể việc gắn thiết bị in chứng từ cho phù hợp theo quy định.

    Qua thời hạn nêu trên, trường hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu không có thiết bị in chứng từ bán hàng thì bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017.

    Quý bạn đọc xem thông tin chi tiết trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng./.


Nguồn: http://tcvn.gov.vn/wp-content/uploads/2018/02/scan059.pdf
Người viết : Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến