Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20-1

Thứ tư, 11/01/2023, 11:12 GMT+7

Cách đây 73 năm, ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam. Sắc lệnh 08/SL gồm 4 tiết, 11 điều, bao quát đầy đủ những vấn đề cần giải quyết về hoạt động đo lường tại thời điểm lịch sử đó như: thống nhất sử dụng trong cả nước đơn vị đo lường theo hệ mét, quản lý việc sử dụng và sản xuất dụng cụ đo, chế tài xử lý các vi phạm về đo lường, các quy định về thi hành. Sắc lệnh đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, đảm bảo sự bình đẳng, quyền lợi của người dân, hiệu lực trong quản lý xã hội hiện thời.

Có thể khẳng định rằng, sắc lệnh 08/SL được Hồ Chủ Tịch trực tiếp xem xét và ký ban hành chính là nền tảng, điểm xuất phát, mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của ngành Đo lường Việt Nam. Để ghi nhận những đóng góp của ngành Đo lường Việt Nam, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam.

Nhằm mục đích tôn vinh, động viên khuyến khích các cán bộ làm đo lường và thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường trong toàn xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như hội nhập quốc tế về đo lường, ngày 6/1/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam.

Tại lễ Kỷ niệm, Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam Vũ Khánh Xuân nhấn mạnh, đo lường có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học… Để đo lường có để đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới, đòi hỏi những người làm công tác đo lường phải cùng nhau đồng hành, cố gắng nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản phẩm hàng hóa dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cũng tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Đo lường Trần Quý Giầu cho biết, điểm nổi bật của hoạt động quản lý đo lường trong năm 2022 là:

Thứ nhất, phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động đo lường. Cụ thể như sau: Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường…

Thứ hai, xây dựng, ban hành tài liệu, hướng dẫn và tổ chức triển khai các công việc thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Tổ chức triển khai rà soát năng lực và xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý hiệu quả hoạt động đăng ký, chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đảm bảo chặt chẽ theo yêu cầu, điều kiện quy định nhưng tinh gọn, đơn giản hóa để hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ ba, ban hành thêm 13 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, nâng tổng số lên 352 văn bản đo lường Việt Nam, đáp ứng yêu cẩu quản lý phương tiện đo của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, triển khai hoạt động hợp tác quốc tế về đo lường, cụ thể: thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong các tổ chức đo lường quốc tế và khu vực, tham gia đầy đủ các hội thảo, cuộc họp như: Hội thảo xây dựng hướng dẫn của ASEAN về nâng cao nhận thức cộng đồng về đo lường pháp định (7-10/03/2022); Cuộc họp thường niên các nhóm công tác về đo lường pháp định WG3 (17/05/2022); Hội thảo chuyển đổi số về đo lường trong kỷ nguyên số do Indonesia tổ chức (19/05/2022). Hướng dẫn nghiệp vụ về đo lường cho Cục Tiêu chuẩn chất lượng Lào (16/06/2022); Tham dự hội nghị IMEKO TC6 về đo lường và chuyển đổi số trực tuyến (19-21/09/2022); Họp ClML thường niên lần thứ 57 của OIML trực tuyến (18- 20/10/2022); Họp Diễn đàn đo lường pháp định châu Á - Thái Bình Dương (APLMF) trực tuyến (01/11- 02/11/2022).

Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam Vũ Khánh Xuân đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đo lường” cho các cá nhân đã có đóng góp trong sự nghiệp đo lường.


Nguồn: http://vjst.vn/vn/tin-tuc/7230/ky-niem-ngay-do-luong-viet-nam-20-1.aspx

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến