Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Thứ sáu, 28/02/2020, 17:06 GMT+7

   Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3951/QĐ-SKHCN phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020.

   Một số nội dung triển khai thực hiện như sau:

   Triển khai xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 đối với các TTHC trong Danh mục đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 675/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2019, trong đó cung cấp ít nhất 30% DVCTT mức độ 4.

   Rà soát, lựa chọn 30% DVCTT mức độ 3, mức độ 4 thiết yếu với người dân, doanh nghiệp để tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

   Số hồ sơ được giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của Bộ đảm bảo từ 20% trở lên.

   Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với DVCTT mức độ 3, 4 đạt ít nhất 50% theo chỉ tiêu của Nghị quyết 17/NQ-CP.

   Thực hiện chữ ký số trên nền tảng di động đối với 20% DVCTT mức độ 3, 4.

   Cổng dịch vụ công của Bộ cung cấp giao diện cho các thiết bị di động, 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp và công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng DVCTT.

   Cổng dịch vụ công của các đơn vị sẽ được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công của Bộ KHCN.


Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến