Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Thứ năm, 23/08/2018, 10:22 GMT+7

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 số 04/2017/QH14 đã được ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2017, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các nội dung sau:

  • Đối tượng áp dụng
  • Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng
  • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh
  • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
  • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến