Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Mời tham gia thực hiện hỗ trợ tổ chức đánh giá sự phù hợp năm 2018.

Thứ ba, 12/06/2018, 15:30 GMT+7

   Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 1087/TB-SKHCN về mời tham gia thực hiện hỗ trợ tổ chức đánh giá sự phù hợp năm 2018 với các nội dung hỗ trợ chính như sau:

   1. Hỗ trợ cho phòng thử nghiệm: Hỗ trợ một phần kinh phí cho việc đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực…, không quá 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

   2. Hỗ trợ cho phòng thử nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của Thành phố trong giai đoạn 2016 – 2020: Hỗ trợ một phần kinh phí cho việc đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực…, không quá 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

Cách thức tham gia vui lòng xem Thông báo số 1087/TB-SKHCN ngày 18/5/2018.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến