Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Một số hoạt động 5 tháng đầu năm 2017 trong lĩnh vực năng suất chất lượng

Thứ ba, 16/05/2017, 11:32 GMT+7

     Trong 5 tháng đầu năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã thực hiện một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực năng suất chất lượng như sau:

    Chi cục đã phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ-Sở Khoa học và Công nghệ xét chọn 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2017. Hiện Chi cục đang hoàn thiện các hồ sơ để trình Giám đốc Sở phê duyệt thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ này.

    Về Dự án ”Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” năm 2017 (Dự án 9), Chi cục đã tiến hành điều tra khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp về các nội dung liên quan Dự án 9; Thống kê danh mục doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ưu tiên nâng cao năng suất chất lượng của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin danh mục; Điều tra, khảo sát, chẩn đoán hiện trạng năng suất chất lượng của doanh nghiệp; Điều tra theo khung báo cáo cho 38 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Giám sát 23 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến/công cụ nâng cao năng suất sau hỗ trợ đã ký hợp đồng nhưng chưa thanh lý.

    Về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Chi cục đã tổ chức 01 lớp giới thiệu các quy định liên quan đến Giải thưởng Chất lượng Quốc gia vào ngày 13, 14 tháng 4 năm 2017;  đã tiếp nhận 07 phiếu đăng ký tham gia của 07 doanh nghiệp và dự kiến ngày 17, 18 tháng 5 năm 2017, Chi cục sẽ tổ chức lớp viết báo cáo dành cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

    Về ISO điện tử, mặc dù đang chờ Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử năm 2017, Chi cục vẫn đang  chuẩn bị cho hoạt động kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017; Điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra thống kê về danh sách các thủ tục hành chính có liên quan nhiều đến doanh nghiệp, người dân để đưa và danh mục ISO điện tử và đang phối hợp với Sở Tài chính thẩm định nội dung kinh phí hỗ trợ cho các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện.


Người viết : Phòng Phát triển Năng suất

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến