Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư, 08/11/2017, 08:20 GMT+7

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

    Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thay thế cho Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP có một số điểm mới như sau:

   1. Phân định rõ hình thức đào tạo và hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức; qua đó, quy định cụ thể về từng yêu cầu, điều kiện, đối tượng, nội dung, hình thức đào tạo và bồi dưỡng tại hai chương khác nhau (quy định về đào tạo tại Chương II và về bồi dưỡng tại Chương III của Nghị định).

   2. Về điều kiện đào tạo

- Cán bộ, công chức phải đáp ứng điều kiện: Có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 2 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

   3.  Quy định cụ thể về chi phí đền bù, cách tính chi phí đền bù, quy trình, thủ tục xét đền bù; trả và thu hồi đền bù đối với trường hợp  cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nếu tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp; đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian đã cam kết.

   4. Quy định rõ về hình thức, nội dung, chương trình, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức; bổ sung một số nội dung bồi dưỡng mới và quy định các hình thức bồi dưỡng.

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2017./.


Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổ chức

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến