Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Nhiều mặt hàng nhập khẩu còn chịu nhiều hình thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Thứ hai, 30/09/2019, 16:48 GMT+7

     Theo báo cáo mới nhất được Tổ công tác của Thủ tướng công bố, trong tháng 8/2019, Tổ đã có 2 cuộc làm việc với các bộ, cơ quan, địa phương nhằm đôn đốc, kiểm tra việc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh  thực chất và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Theo báo cáo, công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm đăng ký kinh doanh còn chuyển biến chậm trong khâu thực thi, mới chỉ đạt về số lượng cơ học, chưa đạt yêu cầu cắt giảm thực chất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

     Cụ thể, kiểm tra chuyên ngành còn tình trạng chồng chéo một mặt hàng phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục, chịu nhiều hình thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành do nhiều bộ quy định. Nhiều mặt hàng chưa có mã HS, chưa đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện kiểm tra. Tổ công tác kiến nghị các bộ, cơ quan tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, đăng ký kinh doanh còn chồng chéo, bất cập, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; kiên quyết không để phát sinh thêm các đăng ký kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành so với số lượng đã công bố, bảo đảm cắt giảm thực chất tối thiểu 50% đăng ký kinh doanh trước ngày 15/10/2019. Các bộ khẩn trương ban hành mã HS đối với danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, công bố công khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính liên quan sau khi văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa hàng hoá kiểm tra chuyên ngành, đăng ký kinh doanh được ban hành và gửi báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá tác động thực chất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi, đôn đốc./.


Nguồn: http://vietq.vn/con-tinh-trang-mot-mat-hang-phai-thuc-hien-cung-luc-nhieu-thu-tuc-d163282.html

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến