Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Nội dung “Các tổ chức/doanh nghiệp chia sẻ thông tin theo Khung báo cáo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia”

Thứ tư, 25/10/2017, 10:07 GMT+7

   Thực hiện Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cuộc điều tra theo Khung báo cáo cho các tổ chức/doanh nghiệp đã tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Với mục đích của cuộc điều tra là để:

  •  Quảng bá về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, tôn vinh khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa;
  • Tạo lập văn hóa và tư duy năng suất rộng khắp trong các tổ chức/doanh nghiệp, tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hoá trọng yếu của Thành phố, nâng cao khả năng cạnh tranh của các tổ chức/doanh nghiệp.

   Thông qua cuộc điều tra, các tổ chức/doanh nghiệp có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hệ thống quản lý, công cụ năng suất tiên tiến mà các tổ chức/doanh nghiệp đã áp dụng; Việc cải tiến hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp; Các thuận lợi, khó khăn, lợi ích mang lại khi các tổ chức/doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cũng như các Giải thưởng mà tổ chức/doanh nghiệp đã đạt được. 

   Các thông tin tổ chức/doanh nghiệp cung cấp sẽ được đăng trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

   Để tham khảo các nội dung của các tổ chức/doanh nghiệp đã chia sẻ, vui lòng truy cập vào đường dẫn: http://dost.hochiminhcity.gov.vn/default.aspx;  http://chicuctdc.gov.vn/giai-thuong-chat-luong-quoc-gia.html.

   Chi cục rất mong Quý tổ chức/doanh nghiệp đã từng tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tham gia cuộc điều tra nêu trên. Để đăng ký tham gia, Quý tổ chức/doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 028.39302004   -     Fax: 028.39307206


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến