Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ.

Thứ tư, 03/07/2019, 16:34 GMT+7

Ngày 10/6/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BNV quy định nguyên tắc, thẩm quyền, yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ, hướng dẫn thành phần một số chế độ báo cáo công tác định kỳ, quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ, áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số quy định của Thông tư như sau:

1.      Nội dung chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ  theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

2.      Yêu cầu cụ thể đối với việc ban hành các  loại chế độ công tác đột xuất, chuyên đề, định kỳ ngành Nội Vụ.

3.      Thời gian chốt số liệu trong chế độ báo cáo công tác định kỳ.

4.      Thời gian gửi báo trong chế độ báo cáo công tác định kỳ.

5.      Hướng dẫn chế độ báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác năm.

Thông tư 08/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/7/2019 và thay thế Thông tư 06/2016/TT-BNV ngày 24/11/2016.


Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến