Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng, sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030

Thứ năm, 27/10/2022, 16:00 GMT+7

Ngày 12/10/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN về Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng, sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020).

Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy định nhiệm vụ thuộc Chương trình bao gồm “Nhiệm vụ khoa học và công nghệ” và “Nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao”. Phân loại về nhiệm vụ khoa học và công nghệ gồm: nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý; nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ do Bộ hoặc cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý; nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.

Trong đó, đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình, Thông tư này quy định về việc xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; ký hợp đồng, kiểm tra, điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ; quy định về yêu cầu và trách nhiệm đối với tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ cấp quốc gia.

Ngoài ra, Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN cũng quy định các bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì xây dựng, phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện các  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh thuộc Chương trình theo thẩm quyền. Hằng năm, các cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình ở bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao” trình cơ quan có thẩm quyền ở bộ, ngành, địa phương xem xét, phê duyệt.

Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.


TT 15/2022/TT-BKHCN


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng.

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến