Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

Thứ sáu, 10/01/2020, 10:36 GMT+7

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN về “Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm”.

Cụ thể, sản phẩm, thiết bị được coi là sử dụng tiết kiệm nước nếu tính năng của nó bảo đảm mục đích sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng và cấp hiệu quả sử dụng nước phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia tương ứng được Bộ Khoa học Công nghệ công bố. Hiệu quả sử dụng nước được chia làm 3 cấp tăng dần từ 1-3, trong đó cấp 1 là cấp có hiệu quả sử dụng nước thấp nhất tương ứng với khả năng tiết kiệm nước ít nhất, cấp 3 là cấp có hiệu quả sử dụng nước cao nhất tương ứng với khả năng tiết kiệm nước nhiều nhất.

Việc sử dụng nhãn tiết kiệm nước trên các sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm được Nhà nước khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên, trên nhãn phải có đầy đủ thông tin về số chứng nhận và ký hiệu về cấp hiệu quả sử dụng nước của sản phẩm. Nhãn tiết kiệm nước có thể gắn trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao bì, tài liệu hướng dẫn với kích thước tùy chọn, bảo đảm không gây nhầm lẫn hoặc che lấp thông tin bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

Nhằm khuyến khích việc sử dụng nhãn tiết kiệm nước trên sản phẩm, Bộ Khoa học Công nghệ quy định các sản phẩm, thiết bị nhập khẩu được gắn nhãn tiết kiệm nước của nước xuất khẩu mà nước xuất khẩu đó đã có thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với Việt Nam về kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến nhãn tiết kiệm nước thì không cần thực hiện đánh giá sự phù hợp nữa.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.


Nguồn: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến