Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Thứ tư, 07/10/2020, 16:04 GMT+7

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.

Theo đó, Nghị định quy định các hình thức kỷ luật như sau:

  • Đối với cán bộ có 4 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách; cảnh cáo; cách chức; bãi nhiệm.
  • Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 5 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách; cảnh cáo; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc.
  • Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 4 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; buộc thôi việc.

Điểm mới trong Nghị định số 112/2020/NĐ-CP là hình thức kỷ luật hạ bậc lương được áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2020.


Nguồn: Nghị định số 112/2020/NĐ-CP

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến