Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông báo mời tham gia thực hiện Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tham gia hình thành doanh nghiệp kiểu mẫu (Mô hình điểm) thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” năm 2018.

Thứ ba, 12/06/2018, 15:20 GMT+7

    Căn cứ Kế hoạch số 1108/KH-SKHCN ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tham gia hình thành doanh nghiệp kiểu mẫu (Mô hình điểm) thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” giai đoạn 2018 – 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc mời các tổ chức đề xuất và tham gia thực hiện các nội dung sau:

   1. Đối tượng tham gia thực hiện mô hình điểm: Gồm 02 đối tượng

- Đối tượng 01: Doanh nghiệp, tổ chức đã nghiêu cứu, xây dựng và triển khai áp dụng thành công 01 hoặc nhiều hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần hợp lý hóa sản xuất, tiết giảm lãng phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp có thể đăng ký trực tiếp là mô hình điểm (đối với doanh nghiệp đã có sẵn mô hình điểm/ đã hoàn thành hình thành mô hình điểm).

        - Đối tượng 02: Doanh nghiệp, tổ chức hình thành Mô hình điểm thông qua tổ chức tư vấn: Các tổ chức tư vấn phải có chức năng và đủ năng lực huấn luyện, tư vấn cho doanh nghiêp để hình thành Mô hình điểm.

2. Cách thức thực hiện

- Đối tượng 01: Đăng ký theo Biểu mẫu. Hội đồng xét chọn sẽ khảo sát và thống nhất, phê duyệt để đưa vào danh sách mô hình điểm (Mẫu Phiếu đăng ký).

- Đối tượng 02: Xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ trong đó có phương án chi tiết, có lộ trình, giải pháp cụ thể để hình thành mô hình điểm. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ phải được Hội đồng tư vấn xét chọn thống nhất, phê duyệt để thực hiện. Kết quả thực hiện phải được Hội đồng nghiệm thu xem xét và đưa vào danh sách mô hình điểm (Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ).

3. Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ về tuyên truyền, tham quan, học tập: 15 triệu đồng/1 lần/ ngày.

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng, hình thành mô hình điểm (mức hỗ trợ tùy theo nội dung).

- Hỗ trợ tra cứu, tìm hiểu và ứng dụng cách thức xây dựng hệ thống/ công cụ tại doanh nghiệp thông qua Mô hình chuẩn về các hệ thống quản lý chất lượng và công cụ nâng cao năng suất chất lượng.

 Thông tin liên hệ:

Phòng Phát triển Năng suất

Điện thoại: 028.39302004.

Email: ptns.skhcn@tphcm.gov.vn


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến