Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông báo tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng khung đào tạo về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo”

Thứ sáu, 19/04/2019, 20:01 GMT+7

Nhằm xây dựng khung đào tạo làm cơ sở cho việc xem xét các chương trình/nhiệm vụ hỗ trợ huấn luyện nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ và giúp các doanh nghiệp có thể tham khảo tự huấn luyện, đào tạo, áp dụng cho nội bộ đơn vị mình;

 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng khung đào tạo về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo”.

Nội dung chi tiết theo Thông báo số 610/TB-SKHCN ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về mời tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng khung đào tạo về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo”.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rất mong sự hưởng ứng tham của Quý đơn vị để phong trào Năng suất chất lượng của Thành phố ngày càng phát triển.

 


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến