Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông báo về việc áp dụng Thông tư 27/2012/TT-BKHCN Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ tư, 09/12/2015, 16:23 GMT+7

Ngày 12/12/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN về việc Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thay thế Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, kể từ ngày 27/01/2013 doanh nghiệp thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục), ngoài bộ hồ sơ đăng ký như trước đây thì cần lưu ý một số quy định mới sau đây:

  • Sử dụng mẫu “Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” theo biểu mẫu mới (Mẫu 1.ĐKKT) quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư 27/2012/TT-BKHCN (số lượng: 04 bản). Mẫu giấy đăng ký được đăng tải tại Website của Chi cục: www.chicuctdc.gov.vn hoặc theo bản niêm yết đính kèm.
  • Bổ sung “Giấy chứng nhận lưu hành tự do-CFS” do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp đối với những hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu yêu cầu phải có CFS trong thành phần hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
  • Thời hạn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tại Chi cục là 25 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo quy định trước đây là 60 ngày). Trường hợp quá thời hạn trên mà doanh nghiệp vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì phải có văn bản gửi đến Chi cục, trong đó nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành. Trường hợp doanh nghiệp không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời gian quy định, Chi cục sẽ thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của doanh nghiệp.

Nay Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Quý doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ tại:

  • Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, P. 7, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (08) 3 9307 908; Website: www.chicuctdc.gov.vn.

Xem PHIẾU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Tại đây

Xem PHIÊU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA Tại đây

 


Người viết : Phòng Quản lý TĐC

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến