Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông báo về việc thực hiện kiểm tra chất lượng dầu nhờn động cơ đốt trong và việc điều chỉnh thời hạn chuyển tiếp áp dụng các quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN.

Thứ năm, 14/03/2019, 16:15 GMT+7

   Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong – QCVN 14:2018/BKHCN kèm theo Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN, kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN.

   Đến ngày 01 tháng 7 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong - QCVN 14:2018/BKHCN. Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2019 sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN theo Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN

 

   - Đối với sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế trong nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện việc công bố hợp quy tại Bộ phận một cửa - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo địa chỉ số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: 028 39307204.

   - Đối với sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa triển khai thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu tại Công văn số 3704/TĐC-HCHQ về việc giao thực hiện kiểm tra chất lượng dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu. Do đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với dầu nhờn động cơ đốt trong liên hệ trực tiếp Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam theo địa chỉ số 64-66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh; Email: qlclhh_mn@vnn.vn; ccqlclhhmn@tcvn.gov.vn để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến