Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thống kê danh mục doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ưu tiên nâng cao năng suất chất lượng của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Thứ ba, 05/06/2018, 15:26 GMT+7

    Ngày 9 tháng 5 năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) ban hành Kế hoạch số 390/KH-TĐC về Thống kê danh mục doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ưu tiên nâng cao năng suất chất lượng của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

    Theo đó Chi cục sẽ thực hiện các nội dung chính như sau:

    - Lập phiếu thống kê danh mục doanh nghiệp.

    - Lập danh sách các đơn vị cung cấp thông tin.

    - Gửi công văn về việc phối hợp thống kê danh mục doanh nghiệp cho các đơn vị cung cấp thông tin.

    - Nhận mẫu phiếu thống kê danh mục doanh nghiệp.

    - Xử lý số liệu và báo cáo kết quả.

    Mục đích của việc Thống kê và cập nhật danh mục doanh nghiệp theo các ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố để phục vụ công tác quản lý, thực hiện việc điều tra, khảo sát nhu cầu cũng như cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp theo Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến