Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thống kê danh mục doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ưu tiên nâng cao năng suất chất lượng của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Thứ bảy, 04/05/2019, 15:32 GMT+7

Ngày 01 tháng 03 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) ban hành Kế hoạch số 96/KH-TĐC về Thống kê danh mục doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ưu tiên nâng cao năng suất chất lượng của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Mục đích của việc Thống kê và cập nhật danh mục doanh nghiệp theo các ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố để phục vụ công tác khảo sát nhu cầu; công tác tuyên truyền, phổ biến; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng áp dụng các công cụ quản trị năng suất chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo theo Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến