Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thống nhất đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với một mặt hàng.

Thứ ba, 08/10/2019, 16:47 GMT+7

Liên quan đến việc các sản phẩm, hàng hóa phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, đơn vị, ngày 05/9/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7957/VPCP-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đầu mối trong thực hiện kiểm tra chuyên đối với một mặt hàng.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện còn 25 nhóm sản phẩm, hàng hóa (tương đương với 1012 dòng hàng tính theo mã số HS ở cấp độ 8 chữ số và tương ứng với 1501 mặt hàng được chi tiết theo tên hàng cụ thể) còn chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành. Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa đã có quy định hoặc được các Bộ thống nhất đề xuất tập trung một đầu mối trong kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao là đầu mối, chủ trì thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với “Dây và cáp điện”, “Thiết bị gia dụng nhập khẩu” và cùng với Bộ Công Thương rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản liên quan quy định việc kiểm tra chuyên ngành đối với “Dây và cáp điện” và “Thiết bị gia dụng nhập khẩu”. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2019.

Đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa chưa được các Bộ thống nhất đề xuất tập trung một đầu mối trong kiểm tra chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, làm việc với các Bộ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2019.


Nguồn: http://vietq.vn/thong-nhat-dau-moi-thuc-hien-kiem-tra-chuyen-nganh-doi-voi-mot-mat-hang-d163442.html

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến