Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông Tư 08/2019/TT-BKHCN Ban Hành Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm Chiếu Sáng Bằng Công Nghệ Led (QCVN 19:2019/BKHCN)

Thứ ba, 03/12/2019, 10:05 GMT+7

  Ngày 25/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHCN vể Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN). Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với sản phẩm chiếu sáng LED sau:

STT

Tên sản phẩm theo mã HS

Mã HS

Phạm vi điều chỉnh

1

Đèn đi-ốt phát sáng (LED)

85395000

- Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V.

- Đèn điện LED thông dụng cố định.

- Đèn điện LED thông dụng di động.

- Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng.

2

Đèn rọi

94051091

Đèn điện LED thông dụng cố định.

3

Loại khác

94052090

Đèn điện LED thông dụng di động.

  Lộ trình áp dụng:

  + Kể từ ngày 01/6/2020, các sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng yêu cầu về an toàn và giới hạn nhiễu điện từ (EMI) quy định tại Mục 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 và 2.2.1 của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

  + Kể từ ngày 01/6/2021, các sản phẩm quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại Mục 2 của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

  Điều khoản chuyển tiếp: Các sản phẩm quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN được sản xuất, nhập khẩu trước lộ trình áp dụng thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường đến hết ngày 01/6/2022.

  Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED áp dụng các quy định của QCVN 19:2019/BKHCN kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  Thông tư 08/2019/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.


Nguồn: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến