Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Thứ tư, 28/08/2019, 14:53 GMT+7

   Ngày 26/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa. Thông tư này gồm 3 chương và 16 điều, nội dung tóm tắt một số điểm chú ý như sau:

   - Phân biệt bao bì chứa đựng hàng hóa không phải bao bì thương phẩm với bao bì thương phẩm (Khoản 5 Điều 3).

   - Vị trí nhãn hàng hóa (Điều 4).

   - Ngôn ngữ trình bày trên nhãn hàng hóa (Khoản 2, Khoản 4 Điều 7).

   - Ghi tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa (Khoản 1, Khoản 3, Khoản 6 Điều 12).

   - Ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa (Khoản 3 Điều 14).

   - Ghi thành phần trên nhãn hàng hóa (Khoản 1 Điều 16).

   - Ghi thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa (Khoản 5 Điều 17).

   - Ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen trên nhãn hàng hóa (Khoản 5 Phụ lục I).

   - Ghi nhãn hóa chất gia dụng (Khoản 15 Phụ lục I).

   - Ghi định lượng hàng hóa trên nhãn hàng hóa (Điểm 2 Khoản 1 và Điểm 3 Khoản 2 Phụ lục II).

   - Ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa (Khoản 1 Phụ lục III).

   - Ghi thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa trên nhãn hàng hóa (Điểm 1 Khoản 1 Phụ lục IV).

   Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Ngoài ra, khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp áp dụng quy định của Thông tư này trước ngày có hiệu lực thi hành.


Nguồn: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến