Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch

Thứ sáu, 26/03/2021, 14:33 GMT+7

    Ngày 30/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2020/TT-BKHCN về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch.

   Theo đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch được cấp mới có thời hạn tối đa là 03 năm, kể từ ngày cấp. Đối với trường hợp cấp lại thì thời hạn hiệu lực sẽ được ghi lại theo thời hạn của Giấy chứng nhận sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp trước đó. Đối tượng được cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm: tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng mã số, mã vạch và còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin về tên, địa chỉ…

   Việc đăng ký mã số, mã vạch có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

 Thông tư 10/2020/TT-BKHCN làm hết hiệu lực của Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN và Thông tư 16/2011/TT-BKHCN


Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến