Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.

Thứ ba, 08/01/2019, 14:30 GMT+7

    Ngày 01/7/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.

    Theo đó, sửa đổi bổ sung Điều 1 như sau:

    “Điều 1. Ban hành kèm Thông tư này QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.

    Sửa đổi bổ sung Điều 3 như sau:

    “Điều 3. Thời hạn chuyển tiếp

    Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2019, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN.

    Dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu đã được lưu thông trên thị trường trước ngày 15 tháng 9 năm 2019 tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021.”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2018. 


Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến