Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thử nghiệm hệ thống đánh giá sự hài lòng, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thứ năm, 22/08/2019, 16:40 GMT+7

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận đề xuất triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận, giải quyết, đánh giá sự hài lòng, phục vụ người dân, doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV Thế giới Công nghệ (HDKING) đề xuất.

Theo đó, Thành phố thống nhất chọn từ 1 đến 3 quận - huyện để thử nghiệm trong thời gian 3 tháng; kinh phí lắp đặt và triển khai thử nghiệm do Công ty HDKING hỗ trợ và chi trả 100%.

UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố khẩn trương phối hợp với Công ty HDKING chọn đơn vị thí điểm và xây dựng kế hoạch triển khai thử nghiệm, bảo đảm việc thử nghiệm được triển khai nhanh chóng và hiệu quả; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện sơ kết, tổng kết việc thử nghiệm, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện, làm cơ sở để hoàn chỉnh các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong đề án tổng triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.


Nguồn: https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/thu-nghiem-he-thong-danh-gia-su-hai-long-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-1491853382

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến