Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 31010 về Quản lý rủi ro – Kỹ thuật đánh giá rủi ro phiên bản 2019.

Thứ tư, 16/10/2019, 11:40 GMT+7

  Tháng 6 năm 2019, phiên bản IEC 31010:2019 đã được xuất bản dưới dạng tiêu chuẩn kép với ISO và cung cấp các hướng dẫn về lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật để đánh giá rủi ro. Tiêu chuẩn này cung cấp tóm tắt các kỹ thuật với các tham chiếu đến các tài liệu khác trong đó các kỹ thuật được mô tả chi tiết hơn.

  Phiên bản này bao gồm những thay đổi quan trọng so với phiên bản trước:

  Phiên bản 2019 của tiêu chuẩn này đã được cập nhật để mở rộng phạm vi ứng dụng và được chi tiết hóa hơn phiên bản năm 2009. Tiêu chuẩn này được sử dụng bổ sung cho ISO 31000, Quản lý rủi ro - Các hướng dẫn.

  IEC 31010 mô tả quá trình cần tuân thủ khi đánh giá rủi ro, từ việc xác định phạm vi đến phân phối báo cáo. Trong đó giới thiệu một loạt các kỹ thuật để nhận diện và thông hiểu về rủi ro trong bối cảnh công việc kinh doanh hoặc kỹ thuật.

  Các công cụ quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn IEC và ISO bao gồm các tiêu chuẩn được thống nhất quốc tế với thực hành và các đối sánh chuẩn tốt nhất về cách quản lý rủi ro, cũng như khung quản lý rủi ro, các nguyên tắc và quá trình thống nhất.

  Chi tiết hơn được đưa ra về quá trình hoạch định, thực hiện, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của việc sử dụng các kỹ thuật;

  Số lượng và phạm vi áp dụng các kỹ thuật đã được tăng lên;

  Các khái niệm được nêu trong ISO 31000 không còn được lặp lại trong tiêu chuẩn này. Phiên bản thứ hai này hủy bỏ và thay thế phiên bản đầu tiên được xuất bản vào năm 2009.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến