Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tình hình hoạt động tư vấn của các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba, 15/12/2020, 17:46 GMT+7

Năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Quacert kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 thực tế tại trụ sở 30 cơ quan (trong đó có 09 Ủy ban nhân dân phường) và kiểm tra theo chế độ báo cáo là 42 cơ quan. Qua kiểm tra thực tế, Chi cục nhận thấy như sau:

Đa số các cơ quan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thuê tổ chức tư vấn hỗ trợ thực hiện. Các tổ chức tư vấn tham gia tư vấn cho các cơ quan trên địa bàn Thành phố có đủ điều kiện, năng lực để tư vấn ISO hành chính công theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các công ty tư vấn đã hỗ trợ cho các cơ quan các nội dung công việc theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.

Tuy nhiên, hoạt động tư vấn có hạn chế như sau:

Do một số cơ quan quá phụ thuộc vào tổ chức tư vấn nên giao hết nội dung công việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho tổ chức tư vấn thực hiện, dẫn đến hệ thống tài liệu HTQLCL ban hành chưa bám sát thực tế hoạt động của cơ quan, khó thực hiện nên các cơ quan chưa duy trì tốt HTQLCL theo TCVN ISO 9001.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến