Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tình hình kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh năm 2017.

Thứ ba, 11/07/2017, 16:55 GMT+7

    Thực hiện theo Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, Đoàn kiểm tra do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố là 65 đơn vị (bao gồm kiểm tra thực tế tại trụ sở cơ quan là 32 đơn vị, theo chế độ báo cáo là 33 đơn vị) từ ngày 11 tháng 7 năm 2017.

    Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và phường, xã, thị trấn.

    Thông qua việc kiểm tra tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Khoa học và Công nghệ đốc thúc việc công bố HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân dân các phường, xã, thị trấn, góp phần nâng cao điểm Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố.

    Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trình Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định ./.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến