Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tình hình triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020

Thứ hai, 16/11/2020, 15:15 GMT+7

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn Thành phố (theo Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL luôn được Chi cục quan tâm, có hướng dẫn, đôn đốc kịp thời nhằm giúp cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, lợi ích của việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại cơ quan, từng bước khắc phục các khó khăn, hạn chế trong thời gian vừa qua. Cụ thể tình hình thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 như sau:

Đối với các cơ quan thuộc danh sách thực hiện đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm: 46/46 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 (22 sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện), đạt tỷ lệ 100%.

Các cơ quan còn lại (Chi cục, Ban, cơ quan ngành dọc): 15/17 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 và 2/17 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn: 311/322 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 và 11/322 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008, đạt tỷ lệ 100%.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến