Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tổng cục TCĐLCL thực hiện 03 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa Quốc gia

Thứ ba, 22/01/2019, 11:45 GMT+7

   Kể từ ngày 22/6/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện 3 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) gồm: Thủ tục kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu; Thủ tục phê duyệt phương tiện đo nhập khẩu; Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.

   Liên quan đến thực hiện NSW và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), đến hết tháng 4, có 47 thủ tục hành chính của 11 bộ, ngành được kết nối NSW (chưa tính thủ tục trong lĩnh của Bộ Tài chính) với hơn 1,1 triệu hồ sơ của gần 21.000 doanh nghiệp.

  Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan (E-customs) đối với 3 thủ tục của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH&CN) sắp thực hiện NSW.


Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Them-3-thu-tuc-thuc-hien-qua-Co-che-mot-cua-quoc-gia/339374.vgp

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến