Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tổng cục TCĐLCL: Tích cực, chủ động, triển khai hiệu quả các hoạt động

Thứ năm, 13/01/2022, 08:54 GMT+7

Trong năm 2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết, Chỉ thị nhằm góp phần phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt” trong “trạng thái bình thường mới”. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ KH&CN giao theo kế hoạch và đột xuất; Công tác xây dựng VBQPPL, văn bản kỹ thuật về TCĐLCL đã được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng;

Tổng cục chủ động trong công tác chỉ đạo chuyên môn, kịp thời hướng dẫn và phối hợp tốt với các Bộ ngành, địa phương, các cơ quan liên quan… thực hiện tốt Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản hướng dẫn luật;

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về TCĐLCL, kiến thức về NSCL cho doanh nghiệp, địa phương và người dân biết thực hiện đúng thông qua việc triển khai đa dạng, phong phú các hình thức truyền thông, quảng bá về hoạt động TCĐLCL;

Tổng cục tổ chức triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các Chương trình, Đề án quốc gia (Đề án 100; Đề án 996; Chương trình 1322; Quyết định số 36/QĐ-TTg; Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg); Công tác khảo sát, kiểm tra chất lượng có đổi mới sáng tạo, khảo sát trực tuyến, giảm kiểm tra theo kế hoạch, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chất lượng, nhãn hàng hóa.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, xử lý vi phạm theo thẩm quyền tạm dừng sản xuất lưu thông, chuyển hồ sơ vi phạm cho cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

Cho phép cơ sở đào tạo được đào tạo trực tuyến, tổ chức chứng nhận, tổ chức công nhận được thực hiện đánh giá trực tuyến từ xa thông qua việc sử dụng các phương tiện điện tử thích hợp để tiến hành đào tạo, đánh giá chứng nhận, đánh giá công nhận các doanh nghiệp tại địa bàn đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, gây bức xúc cho xã hội;

Công tác hợp tác quốc tế được triển khai tích cực, chủ động và toàn diện: Tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo trực tuyến quốc tế quan trọng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và công tác bàn giao vai trò Chủ tịch APO, ACCSQ, WG1, WG2; thể hiện xuất sắc vai trò trung tâm, dẫn dắt của Việt Nam trong việc điều hành hoạt động của APO, ASEAN nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng chung đến các nước trong khu vực; triển khai tốt các cam kết về TBT trong các FTA mà Việt Nam là một bên ký kết; tăng cường phối hợp và tận dụng hiệu quả hỗ trợ của các đối tác song phương;

Duy trì thực hiện tốt Quy chế làm việc, thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính về

đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật. Tập thể Lãnh đạo các cấp đoàn kết gương mẫu; các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh hoạt động tích cực, đóng góp to lớn trong công tác chỉ đạo điều hành; đời sống tinh thần và vật chất ngày càng được đảm bảo và nâng cao.

Có thể thấy trong năm 2021, Tổng cục đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng;

Thống nhất và từng bước đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực, sát sao chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh; tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL.


Nguồn: https://vietq.vn/tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong--tich-cuc-chu-dong-trien-khai-hieu-qua-cac-hoat-dong

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến