Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được vinh danh tại “Vinh Quang Việt Nam 2017”.

Thứ hai, 12/06/2017, 10:48 GMT+7

khtc_12_6_2017_hinh1

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng 29 tập thể, cá nhân xuất sắc đã được vinh danh tại Chương trình “Vinh Quang Việt Nam 2017 - Dấu ấn 30 năm đổi mới” diễn ra tại Hà Nội.

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kì đổi mới. Thông qua đây, chúng ta thấy được vai trò làm chủ của tập thể, cá nhân trong việc phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thông qua đề cử uy tín này, bên cạnh những cá nhân, tập thể được tôn vinh, còn tiếp tục khẳng định trách nhiệm của mình đối với đất nước, xã hội, nhân dân và tổ quốc trong thời kỳ đổi mới. Năm nay, những gương mặt được tôn vinh xứng đáng trên các lĩnh vực đời sống - xã hội, trong đó, có một số lĩnh vực đi đầu trong công cuộc đổi mới, gắn với vấn đề phát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ hội nhập của đất nước.

Cùng với thế đi lên của đất nước, ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đặc biệt là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng, là công cụ đắc lực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo sự công bằng trong buôn bán, giao dịch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong 30 năm qua đã luôn được đổi mới và hội nhập sâu rộng để kịp thời phục vụ, trang bị hành trang cho doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Năm 2017 là năm thứ 13 “Vinh quang Việt Nam” xướng tên những tập thể cá nhân ưu tú, xuất sắc nhất./.


Người viết : Phòng Kế hoạch Tổ chức

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến