Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” năm 2017

Thứ ba, 16/05/2017, 12:22 GMT+7

   Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” (Dự án 9) đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BĐHDA về thực hiện Dự án 9 năm 2017.

   Theo đó, trong năm 2017, Dự án 9 sẽ thực hiện các nội dung chính như sau:

  1. Điều tra, chẩn đoán hiện trạng năng suất chất lượng của một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực trọng điểm của Thành phố.
  2. Thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về các hệ thống quản lý, công cụ năng suất, chứng nhận sản phẩm; phổ biến về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
  3. Đào tạo chuyên gia nòng cốt về năng suất chất lượng.
  4. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo (áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ nâng cao năng suất chất lượng).
  5. Hỗ trợ một phần kinh phí cho phòng thử nghiệm để thực hiện việc đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực,...

   Trong đó, các nội dung 3 và 4 được thực hiện theo hình thức xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Thông báo về việc mời tham gia thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ.

   Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia các nội dung của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

Mọi chi tiết xem trên website của Sở Khoa học và Công nghệ: www.dost.hochiminhcity.gov.vn và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: www.chicuctdc.gov.vn.

Vui lòng xem Kế hoạch: tại đây


Người viết : Phòng Phát triển Năng suất

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến